לא נמצאו מטפלים לפי המאפיינים הבאים:
אזור:צפון תל אביב / EMDR/
PROB_SEO=טיפול פסיכולוגי בשיטת EMDR